Ostatní záležitosti

Červenec 30th, 2013

Návody jak co udělat zejména pro WordPress a podobně

Psaní vzorců :

Existují dvě základní možnosti jak psát vzorce do dokumentů html obecně, tedy také pro WP.

A: – Napsat vzorce v jiné aplikaci a importovat (tagovat) vzorce jako obrázky. To má možná výhodu v tom, že snadno přizpůsobíte velikost vzorce svým potřebám. Jednoduše ho například roztáhnete a podobně. Nevýhodou je, že pro tyto obrázky potřebujete nejlépe specializovaný adresář. Pak ještě musíte správně vzorce (obrázky) pojmenovat, aby jste byli schopni i po delším čase právádět změny bez toho, aby jste obrázek po obrázku otevírali a přemísťovali, nebo nahrazovali, či jen mazali.

B. – Napsat vzorce jako kód html. To sice také lze, ale častěji se používá postscriptu ve formě LATEX, nebo TEX. A právě pro WordPress existuje nekolik rozšíření, které se chovalí prakticky jako zápis html. Já používám rozšíření Enable Latex. Ale existuje jich více podobných. Je jen na Vás, co se Vám víc hodí, nebo líbí.

A. – Vzorce jako obrázky – jedna z možností

Doporučuji použít modul kancelářského balíku Libre Office. Ten je v současnosti asi nejlepší. Ale velice dobrý editor rovnic a vzorců byl v původním Lotusu 123, podobné editory jsou snad ve všech kancelářských aplikacích, nebo v jiných programech ze kterých lze exportovat. MatLab a mnoho dalších. Tak tedy v kancelářském balíku Libre Office je modul Math.

Obraz_LO_Math

Vidíme samozřejmě jen část nabídky. Panel v pravo obsahuje totéž a poměrně dobře se doplňuje se základní nabídkou.

Vytvořený soubor uložíme například jako html do nějakého adresáře.

Náhled pak vypadá například takto :

Obraz_vzorce1

Náhled na zdrojová kód napoví více:

Obraz_html_1

Samozřejmě stránka odkazuje do adresáře s obrázky, vlastní adresář pak vypadá nísledovně :

Obraz_adres_html

To znamená, že by bylo vhodné napsat všechny vzorce, ale do html udělat popis, který jednotlivé obrázky oddělí.  V adresáři pak máme možnost obrázky vzorců přejmenovat tak, aby po nahrání do WP (speciální adresář, nebo knihovna médií) bylo dobře vidět z popisu oč se jedná. Knihovna médií má náhledy, ale když bude hodně vzorců, nemusí to být přehledné. Vytvoříme si například knihovnu vzorců ve které už můžeme dělat poznámky a popisky tak, aby byla dobrá orientace.  Můžete mít ale problém. Hostování na PHP může být dost omezené co do obsazeného prostoru, tak co do velikosti databáze. Pak právě doceníte možnost uložit zejména všechny obrázky úplně mimo hosting a do hostingu je jen načítat. Takže pro tento důvod se vyplatí hned od začítku obrázky správně pojmenovat.

B. – Vzorce jako HTML – druhá z možností

Jak už jsem uvedl používám rozšíření Enable Latex, které se objeví jako ikona ve wysiwyg editoru – takto :

obr_Tex

Problém je v tom, že po stisknutí dostanete rovnici, která Vám nebude k ničemu, jen ukazuje syntaxi. Vlastní rozšíření nemá přímo nápovědu, ale má odkaz, kde se lze vše dočíst. Já jsem si stáhl PDF syntaxi a Vy se na ni můžete podívat v následujícím rámu. Ale pozor může to chvilku trvat, nežli se to načte.

Také pozor na kopírování vzorců. Často se vám tam objeví tagy, které tam mít nemají. Je to chyba, kterou lze odstranit jen přepnutím do HTML kde je lze smazat. Tamto ostatní je jen na Vás. Možností je mnohem více nežli v editorech jiných. Měla by tu být možnost vytvářet také vzorce pro chemii a fyziku. Ale jak říkám. Je toho tolik, že nápověda by byla opravdu obsáhlá.